Standee ngoài trời cản gió 2 mặt

1. Mục đích sử dụng Standee ngoài trời Thường ở những nơi trống trải có gió to hơn bình thường các loại standee thông thường không thể chịu được gió lớn dễ bị đổ, gẫy gây hư hại tốn thất cho khách hàng. Vì thế chúng tôi đã sản xuất … Đọc tiếp Standee ngoài trời cản gió 2 mặt